PROIECT

PROIECT2019-07-31T15:22:14+00:00

DESPRE PROIECT

Asociatia pentru Educatie si Civism (AEC), împreună cu partenerul Safe & Consulting Office SRL, derulează în perioada 02.10.2018 – 01.04.2020, proiectul Stagii de practică azi, valoare şi performanța mâine!”.

Scopul proiectului este de a contribui la creșterea ratei de ocupare a tinerilor absolvenți, prin adaptarea acestora la cerințele de pe piața muncii.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă prin:

-Participarea la activități de informare, consiliere profesională, pregătire practică;

– Adaptarea membrilor la nevoile actuale ale pieței muncii;

-Creșterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în perioada de educație și formare profesională; Îmbunătățirea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți;

-Dezvoltarea unor aptitudini și competențe practice necesare la locul de muncă, care vin în completarea cunoștințelor teoretice dobândite în școală prin participarea studenților la stagii complexe de pregătire practică.

Derularea proiectului:

 • înscrierea candidaților (completarea formularelor și transmiterea documentelor)
 • selecția în vederea includerii în grupul țintă
 • 250 de studenți/cursanți beneficiază de consiliere și orientare profesională de la experți – în baza unui chestionar, expertul în consiliere îți va oferi servicii personalizate, te va ajuta să te cunoști mai bine, îți va spune ce profiluri ocupaționale se potrivesc personalității și aptitudinilor tale, îți va da detalii despre aspectele la care mai ai de lucru astfel încât până la angajare să le poți gestiona
 • 180 de studenți din cei 250 vor desfășura stagii de practică în cadrul proiectului – la finalul stagiului de practică ne transmiți în copie documentele de practica pe care le duci și la facultate (adeverința de practică, registrul de prezență, raportul/fișa/caietul de practică) și noi îți virăm subvenția de 500 de lei; dacă faci parte din categoriile de persoane defavorizate sau te faci remarcat în cadrul stagiului de practică îți dăm încă 200 lei (avem 20 de burse și 20 de premii)
 • te ajutăm să îți faci un CV imbatabil și te sprijinim în procesul de angajare

Proiectul este destinat celor care au domiciliul/reședința într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (se exclud cei care au domiciliul/reședința în București sau jud. Ilfov).

Obiectivul general al proiectului îl constituie inserția pe piața muncii a unui număr de 110 absolvenți de învățământ terțial universitar și non universitar, prin dobândirea competențelor necesare integrării și menținerii pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică.

Obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt:

 • Obiectivul Specific 1: Sprijinirea a 250 de persoane (cursanți/ studenți) pentru tranziția de la școală la viața activă (4S129), domiciliate/rezidente în regiunile mai putin dezvoltate ale României.
 • Obiectivul Specific 2: Creșterea numărului de cursanți / studenți cu 180 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant (4S115), în scopul găsirii de noi locuri de muncă ( 110 locuri noi de muncă – 4S116) și a continuării studiilor / cursurilor de formare (23 persoane – 4S117).
 • Obiectivul Specific 3: Asigurarea continuitătii rezultatelor obținute în cadrul proiectului, transferul și valorificarea bunelor practici la nivel regional prin elaborarea unui Raport de impact a stagiilor de pregatire practica și a unui Ghid de Bune practici, crearea unui Sistem de Informare Coordonată

Valoarea proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.202.786,79 lei, după cum urmează:

*finantare nerambursabila in suma maxima de 2.166.599,97 lei, echivalenta cu 98,36% din valoarea totala eligibila aprobata ( finanţare nerambursabilă echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă aprobată pentru solicitant; finanţare nerambursabilă echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată pentru partener 1).

PARTENERI

Iata specialiștii cu sprijinul cărora iți vei construi, pe parcursul proiectului, rampa de lansare pe traseul profesional:

Asociatia pentru Educatie si Civism (AEC)

Safe & Consulting Office SRL

Le mulțumim partenerilor noștri care contribuie la reușita proiectului:

Universitatea Ecologică București

Universitatea De Vest – Timișoara

Universitatea din Oradea

   Universitatea din Bucuresti

Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

AFB Audit SRL – Timișoara

Bau Stark SRL

CALENDAR DE ACTIVITATI

În această secțiune poți urmări derularea activităților proiectului.
Pentru detalii urmarește-ne și pe FACEBOOK si fii cu ochii pe sectiunea ANUNTURI.

Proiectul se desfasoara incepand cu data de 2 Octombrie 2018 pana la 1 Aprilie 2020 :

 • Subactivitatea A.1.1 – Managementul general al proiectului – 2 Octombrie 2018 – 1 Aprilie 2020
 • Subactivitatea A.1.2 – Elaborarea și semnarea parteneriatelor / convențiilor între organizatori și parteneri de practică – 2 Octombrie 2018 – 1 Ianuarie 2019
 • Subactivitatea A.2.1 – Organizarea unei campanii de promovare a programului de învățare la locul de muncă și informarea potențialilor participanți – 2 Octombrie 2018 – 1 Aprilie 2020
 • Subactivitatea A.2.2 – Derularea procesului de selecție a grupului țintă – 2 Noiembrie 2018 – 1 Martie 2020
 • Subactivitatea A.3.1- Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională –  2 Noiembrie 2018 – 1 Martie 2020
 • Subactivitatea A.4.1 – Derularea programelor de învățare la locul de muncă – 2 Ianuarie 2019- 1 Martie 2020
 • Subactivitatea A.4.2 – Sprijinirea și găsirea unui loc de muncă  2 Ianuarie 2019- 1 Martie 2020
 • Subactivitatea A.4.3 – Evaluarea stagiilor de practică și diseminarea de bune practici – 1 Martie 2020 -1 Aprilie 2020
 • Subactivitatea A.5.1- Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată – 1 Martie 2020 -1 Aprilie 2020