Cele 6 tipuri de personalitate ale lui Holland

///Cele 6 tipuri de personalitate ale lui Holland

Consiliere in cariera

1. REALIST (R)

Tipul Realist: individul realist îi face plăcere să utilizeze în activitatea sa scule, obiecte, instrumente, să îngrijească plante şi animale, să lucreze în aer liber; el are sau îşi dezvoltă aptitudinile (fizice, manipulatorii) în această arie de activităţi practice şi dovedeşte o motivaţie mai ridicată pentru lucruri, bani, statut şi mai scăzută pentru relaţii cu oamenii. Aşteptă de la consilier răspunsuri concrete, directe, cu aplicare imediată la problema care l-a adus la consultaţie; uneori, are dificultăţi în expunerea precisă a nevoii de consiliere, a sentimentelor, motivelor şi intereselor sale; vorbeşte, însă, cu plăcere despre activităţi practice şi hobby-uri. Se percepe pe sine ca fiind practic, realist, cu abilități mecanice

2. INVESTIGATIV (I)

Tipul Investigativ: persoana investigativă preferă să cerceteze sistematic şi independent, să afle explicaţii cauzale, să observe, înveţe, evalueze,analizeze şi să găsească soluţii la problemele ivite; pentru aceasta, utilizează în muncă resursele personale de inteligenţă, gândire abstractă, intuiţie, creativitate, capacitate de a identifica şi rezolva problemele. Comportamentul clientului Investigativ: acesta este stresat de problemele nerezolvate şi situaţiile la care nu are încă răspunsuri, nu îi place să conducă, să convingă pe alții, să fie nevoie să vândă ceva cuiva; acestea sunt pentru el provocări pe care îi place să le aibă sub control, pentru el consilierul fiind un partener de discuţii în demersul său dominant raţional şi mai puţin emoţional al dezvoltării carierei. Se vede pe sine ca fiind precis, intelectual, aplecat spre știință

3. ARTISTIC (A)

Tipul Artistic: persoană cu aptitudini, abilităţi şi intuiţie artistică, deschisă spre o abordare afectiv-emoţională a lumii; îi face plăcere să apeleze la imaginaţie şi creativitate şi să se exprime într-o manieră originală, puţin sistematizată.Preferă program de lucru nestructurat, care solicită iniţiativa şi apreciază maximal modul personal de expresie artistică şi emoţională. Abilitățile sale sunt în muzică, scriere literară, lucru manual, pictură. Comportamentul clientului Artistic: acesta preferă o abordare a consilierii într-un mod neconvenţional, cu utilizarea de exemple, materiale scrise, criticând, comparând, făcând umor etc.; preferă şedinţele individuale de consiliere celor de grup, iar procesul luării deciziei cu privire la carieră este unul dominant emoţional şi mai puţin raţional şi sistematic. Se vede pe sine ca fiind expresiv, original, independent.

4. SOCIAL (S)

Tipul Social: persoană căreia îi place să lucreze cu oamenii, pentru a-i informa, consilia, ajuta, instrui, educa, forma, îngriji; are abilităţi în utilizarea creativă şi nuanţată a limbajului în aceste scopuri. Nu se simte confortabil cu utilizarea uneltelor, utilajelor, nu îi place să lucreze cu oamenii sau să i se seteze obiective cuantificabile. Este priceput la a preda, a avea grijă de alții, bun consilier, bun prieten. Comportamentul clientului Social: acesta are un comportament orientat spre contacte sociale, îşi exprimă aspiraţiile de relaţionare socială altruistă în mod explicit, îi plac activităţile colective, de cooperare, informale, de grup; se oferă să-l sprijine pe consilier în activitatea sa; este uneori prea vorbăreţ. Se ve ca fiind prieten de încredere, primul la care apelează oamenii când au nevoie de ajutor, om de încredere.

5. INTREPRINZATOR (E)

Tipul Întreprinzător: persoană cu încredere în sine, sociabilă, asertivă, cu simţul riscului şi căreia îi place să convingă, să conducă şi să influenţeze pe oameni pentru realizarea scopurilor organizaţiei, instituţiei sau propriilor afaceri, să câştige poziţii sociale importante şi bogăţie; preferă să conducă decât să fie condusă. Are gândire analitică, putere de decizie, este liderul grupului, formator de opinie. Are puterea să convingă oamenii să acţioneze pentru atingerea scopurilor unei organizaţii sau instituţii, de regulă, din domeniul financiar sau economic. Comportamentul clientului Întreprinzător: acesta este dominant afirmativ, îşi exprimă sentimentele şi intenţiile (atunci când sunt social acceptate), mai mult, vrea să convingă pe alţii să acţioneze conform cu convingerile sale decât să-i ajute; uneori se supraestimează şi-şi evaluează relativ inexact competenţele şi aptitudinile; are un spirit de competiţie înalt, intră în conflict cu alţii din aceeaşi categorie cu el, este nerăbdător să acceadă la poziţiile cheie din instituţia unde lucrează. Se vede pe sine ca fiind sociail, ambițios, lider, plin de energie.

6. CONVENTIONAL (C)

Tipul Convenţional: persoană căreia îi place să lucreze cu cifre, date şi informaţii, în mod meticulos, exact, detaliat şi sistematic; nu este deranjată să primească instrucţiuni de la alte persoane în munca sa; preferă să aibă control asupra ceea ce are de lucru şi nu să improvizeze în situaţii critice sau să ia decizii. Nu se simte confortabil cu situațiile nestructurate sau artistice. Preferă organizarea şi planificarea, cu activităţi derulate, de regulă, în birouri şi care presupun ţinerea de evidenţe, efectuarea de statistici, rapoarte; munca presupune ordine în documente de orice natură, activităţi previzibile şi oarecum, rutiniere venite de la coordonatori sau şefi. Comportamentul clientului Convenţional: acesta are o conduită convenţională, se prezintă ca o persoană ordonată, sistematică, cu simţul ierarhiei, de încredere; este mai puţin dispus să abordeze eventualitatea unor alternative ocupaţionale şi medii de muncă slab structurate; nevoia de ordine poate fi valorificată în domenii precum finanţe-bănci, organizarea de activităţi educative şi conferinţe, contabilitate, procesare date. Se vede pe siine ca fiind ordonat, aplecat către detalii, bun la atingerea taregturilor în termenul dat.

Tipuri Activități respinse pe fiecare profil de personalitate:

Realist – Sociale şi educative;
Investigativ – Persuasive, sociale şi munci repetative;
Artistic – Sistematice, de birou, afaceri;
Social – Manuale, tehnice, lucrul cu materiale şi maşini;
Înreprinzător – Știinţifice, analitice, sistematice;
Convențional – Nestructurate, nesistematice, artistice.

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document  pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-29T16:14:57+00:00