Parteneri institutii de invatamant superior

Partenerii nostri institutii de invatamant superior:

  • Universitatea Ecologica din Bucuresti
  • Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Administratie si Afaceri
  • Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (devenita Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica conform HG 326/2019 publicata in Monitorul Oficial 467/10.06.2019)
  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti – filiala Calarasi (Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala)
  • Universitatea din Oradea (Facultatea de Litere)
  • Universitatea de Vest -Facultatea de Economie ;i de Administrare a Afacerilor
  • Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti (Facultatatea de Farmacie)

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa . / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this  ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

Selecția grupului țintă se face fără discriminare pe criterii etnice, rasiale, religioase, vârstă, dizabilitate,orientare sexuală, opinii, naționalitate, limbă, categorie socială, convingeri, sex, handicap, boală cronică sau infectare cu HIV sau apartenența la altă categorie vulnerabilă/defavorizată. Criteriile de selecție sunt neutre și oricine îndeplinește condițiile de eligibilitate poate face parte din grupul țintă (domiciliu/reședință într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, să fie student al uneia dintre instituțiile de învățămânr partenere și să aibă practica prevăzută în planul de învățământ în perioada de derulare a proiectului cu posibilitatea de a obține calificarea (a absolvi) până la finalizarea proiectului).

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-31T15:17:48+00:00