Pașaportul european al competențelor

/, Consiliere in cariera, Gasirea unui loc de munca/Pașaportul european al competențelor

Acest pașaport al competențelor este de fapt un portofoliu electronic al documentelor care atestă calificările și competențele fiecărui. Aceste documente pot fi CV-ul, Pașaportul lingvistic, Suplimentul la certificatul profesional, Suplimentul la diploma de licență, copii ale diplomelor sau certificatelor de calificare, documentul de mobilitate etc.

Documentul de mobilitate este un document care atestă o periodă de învățare/formare organizată într-o altă țară. Poate să fie un semestru, un trimestru de studii (de exemplu mobilitățile Comenius sau erasmus), un stagiu de formare profesională într-o firmă (de exemplu internshipurile intermediate de AIESEC), voluntariat în cadrul unei organizații internaționale, schimburi universitare în cadrul unor parteneriate, stagii de mobilitate în cvadrul unui proiect european. Organizațiile partenere pot fi școli, universități, centre de formare, societăți, ONG-uri, centre de cercetare, etc. Dacă ați participat la astfel de mobilități. păstrați documentele doveditoare sau adresați-vă instituțiilor organizatoare pentru a vă elibera documentele.

Suplimentul la diplomă – de licență sau masterat este un document anexat diplomei care oferă o descriere standardizată a tipului și nivelului calificării, conținutului parcurs, a cadrului instituțional și a programului de studii absolvit precum și a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor. Acest supliment se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor și nu înlocuiește diploma de studii. Acest document se redactează bilingv și facilitează compararea rezultatelor și competențelor dezvoltate de absolvenți cu profiluri similare la instituții de învățământ diferite. Scopul lui este de a facilita angajarea absolvenților prin facilitarea recunoașterii academice și profesionale. Pentru a permite comparabilitatea, acest supliment se redactează bilingv și poate fi utilizat și în alte state europene.

Pentru cursurile acreditate și recunoscute de autoritatea de formare națională se eliberează certificate de calificare însoțite de suplimente standardizate care explică competențele dobândite prin certificatul de competență profesională eliberat de formatori autorizați. Suplimentul nu substituie certificatul original și se eliberează împreună cu certificatul la absolvirea cursului și a examenului aferent. Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o alta țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

Pentru modele și instrucțiuni, vizitați http://europass-ro.ro/.

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document  pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-29T16:11:12+00:00