Premii ianuarie 2020

Premii ianuarie 2020

Selecția grupului țintă se face fără discriminare pe criterii etnice, rasiale, religioase, vârstă, dizabilitate,orientare sexuală, opinii, naționalitate, limbă, categorie socială, convingeri, sex, handicap, boală cronică sau infectare cu HIV sau apartenența la altă categorie vulnerabilă/defavorizată. Criteriile de selecție sunt neutre și oricine îndeplinește condițiile de eligibilitate poate face parte din grupul țintă (domiciliu/reședință într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, să fie student al uneia dintre instituțiile de învățămânr partenere și să aibă practica prevăzută în planul de învățământ în perioada de derulare a proiectului cu posibilitatea de a obține calificarea (a absolvi) până la finalizarea proiectului).

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2020-04-06T20:55:20+00:00