Recrutam coordonator grup tinta

/, Anunturi, Consiliere in cariera/Recrutam coordonator grup tinta

RECRUTAM Coordonator Grup Tinta

 

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI CIVISM, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: asoceduciv@gmail.com anunta selectia de Coordonator Grup Tinta  in cadrul proiectului „Stagii de practica azi, valoare si performanta maine!”, finantat din FSE prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Componenta 1: Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, avand ca scop cresterea ratei de ocupare a tinerilor absolventi, prin adaptarea acestora la cerintele de pe piata muncii. Proiectul se adresează unui număr de 250 de cursanți / studenți (ISCED 5 – 7) din Regiunile mai putin dezvoltate ale României care vor beneficia de:

 • Servicii de informare și consiliere profesională ( 250 cursanți / studenți);
 • Stagii de pregătire practică ( 180 cursanți / studenți);
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă (110 cursanți / studenți).

Perioada de implementare a proiectului: 02.10.2018-01.04.2020.

 

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Experienta necesara: minim 1 an in implementarea de proiecte finantate din fonduri europene, minim 1 an experienta profesionala relevanta, minim 5 ani experienta in campul muncii
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
  – cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, navigare pe Internet;
 • Capacitate de organizare a muncii;
 • abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare
 • adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;
 • echilibru emotional, constanta in atitudini;
 • capacitate de asumare a responsabilitatii si rezolvare a problemelor;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza;
 • persoana ordonata, dinamica;
 • preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 • disponibilitate de deplasare in teritoriu;
 • Descrierea job-ului / Responsabilitati:– abilitati de comunicare, vocabular elevat, gandire analitica;
  – participa la evenimentele organizate in cadrul proiectului;
 • Raspunde de identificarea si selectia grupului tinta;
 • Se asigura de respectarea criteriilor de selectie, a conditiilor si cerintelor proiectului, specificate in Metrodologia de selectie a grupului tinta;
 • Asigura intocmirea listei finale cu persoanele selectate;
 • Verifica documentele grupului tinta si incadrarea in criteriile de eligibilitate stabilite conform proiectului;
 • Dezvoltarea, aplicarea, colectarea documentatiei tehnice
 • Monitorizeaza si urmareste procesul de completare a formularului de inregistrare a fiecarui membru din grupul tinta;
 • Asigura respectarea conditiilor de inscriere a grupului tinta
 • Coordonarea grupului tinta si asigurarea participarii la proiect;
 • Rol in realizarea materialelor informationale;
 • Suport in cadrul organizarii de caravane (pregatirea si organizarea caravanelor);
 • Intocmirea de parteneriate cu angajatorii si alte institutii implicate in activitatea de formare profesionala (stagii de pregatire practica);
 • Raportare catre managerul de proiect;
 • Raportari tehnice ale activitatilor desfasurate.

– Asistenta oferita echipei proiectului în susținerea și derularea activităților .

–  indeplineste orice alte atributii care se considera ca pot contribui la implementarea eficace si eficienta a proiectului;
– colaboreaza cu membrii ai echipei pentru implementarea cu succes a proiectului.

Repartizarea programului de lucru: 8 ore/zi, 11 luni si  4ore/zi 1 luna
Carnet categ. B reprezintă un avantaj și este de dorit.

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite urmatoarele documente:
-CV in format Europass (CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail si numar de telefon, experința cu instrumente/platforme specifice);
–  Documente doveditoare ale studiilor si experientei/expertizei declarate in CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, recomandari, alte documente doveditoare, dupa caz-certificate conform cu originalul).
Documentele se vor transmite la adresa de e-mail: asoceduciv@gmail.com sau se depun personal la sediul de implementare al Asociatiei: str. C.C. Arion nr.13, sector 1, Bucuresti.
Contact: Raluca Petrisor-Buzila, 0744.805.128

Posturi disponibile:  1

Posturile se vor ocupa dupa obtinerea aprobarii Autoritatii de Management/Organismului Intermediar.

Data limita depunere candidaturi : 20.02.2019

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document  pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-29T16:13:56+00:00