Recrutam expert consiliere

/, Anunturi, Consiliere in cariera/Recrutam expert consiliere

RECRUTAM EXPERT CONSILIERE

 

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI CIVISM, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: asoceduciv@gmail.com anunta selectia de EXPERT CONSILIERE  in cadrul proiectului „Stagii de practica azi, valoare si performanta maine!”, finantat din FSE prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Componenta 1: Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, avand ca scop cresterea ratei de ocupare a tinerilor absolventi, prin adaptarea acestora la cerintele de pe piata muncii. Proiectul se adresează unui număr de 250 de cursanți / studenți (ISCED 5 – 7) din Regiunile mai putin dezvoltate ale României care vor beneficia de:

  • Servicii de informare și consiliere profesională ( 250 cursanți / studenți);
  • Stagii de pregătire practică ( 180 cursanți / studenți);
  • Sprijin în găsirea unui loc de muncă (110 cursanți / studenți).

Perioada de implementare a proiectului: 02.10.2018-01.04.2020.

 

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
–  cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, navigare pe Internet;
–  capacitate de planificare si analiza;

– abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare

– adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;

– echilibru emotional, constanta in atitudini;

– capacitate de asumare a responsabilitatii  si rezolvare a problemelor;

– capacitate de a lucra in echipa;

– atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza;

– persoana ordonata, dinamica;

– preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual.

– capacitate de analiza si interpretare a unui volum mare de informatii;
–  capacitate de organizare a muncii;
–  disponibilitate de deplasare in teritoriu;

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

–  abilitati de comunicare, vocabular elevat, gandire analitica;
– participa la evenimentele organizate in cadrul proiectului;
– Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru grupul tinta;

– Elaborarea procedurilor si metodologiei de consiliere;

– Elaborarea documentelor necesare si interpretarea instrumentelor utilizate in procesul de consiliere;

– abilitatea de a direcţiona/motiva persoana consiliată către autocunoaştere, explorare educaţională şi ocupaţională

– planificarea activităţilor

– realizarea profilului personal și identificarea informaţiilor (trăsături, aptitudini) relevante din punct de vedere ocupaţional

– Elaborarea rapoartelor de activitate privind furnizarea serviciilor de consiliere;

-gestionarea evidenţei persoanelor consiliate inclusiv documentele aferente

– realizare analiză SWOT și alte instrumente specifice

– utilizarea instrumentelor pentru identificarea intereselor, valorilor și aptitudinilor și oferirea de feedback constructiv asupra punctelor forte și asupra celor care ar putea fi îmbunătățite

– Asistenta oferita echipei proiectului în susținerea și derularea activităților .

–  indeplineste orice alte atributii care se considera ca pot contribui la implementarea eficare si eficienta a proiectului;
– colaboreaza cu membrii ai echipei pentru implementarea cu succes a proiectului.

Repartizarea programului de lucru: 4 ore/zi, 10  zile/luna, 14 luni.
Sesiunile de consiliere se desfășoară raportat la grupul țintă selectat , în orașele unde studiază grupul țintă. Carnet categ. B reprezintă un avantaj și este de dorit.

Experiența anterioară cu instrumente /platforme de evaluare psiho-metrică constituie avantaj.

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite urmatoarele documente:
-CV in format Europass (CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail si numar de telefon, experința cu instrumente/platforme specifice);
–  Documente doveditoare ale studiilor si experientei/expertizei declarate in CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, recomandari, alte documente doveditoare, dupa caz-certificate conform cu originalul).
Documentele se vor transmite la adresa de e-mail: asoceduciv@gmail.com sau se depun personal la sediul de implementare al Asociatiei: str. C.C. Arion nr.13, sector 1, Bucuresti.
Contact: Raluca Petrisor-Buzila, 0744.805.128

Posturi disponibile: 2

Posturile se vor ocupa dupa obtinerea aprobarii Autoritatii de Management/Organismului Intermediar.

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document  pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-29T16:16:05+00:00